Ajankohtaista

Terveiset teollisuusliiton syyskokouksesta 25-26.11.2021

Kokous pidettiin Helsingissä Paasitornissa.  Asialistalla olivat sääntömääräiset asiat.

TES neuvottelut käynnissä

Liiton johtajat kertasivat mistä lähtökohdista tämän vuotiset neuvottelut käynnistyivät. Tämänhetkiseen neuvottelutilanteeseen ei mitään suoraa vastausta tullut. Luultavasti palkankorotusten tasosta on suuria mielipide eroja. Tilanne on kuitenkin vakava, teknon voimassa oleva sopimus on voimassa enää tämän kuunloppuun. Puheenjohtaja Aalto kuitenkin korosti puheessaan että ” – Sanon tämän nyt hyvin suoraan ja toivon, että viesti kuullaan laajasti työnantajapuolella ja kaikissa teollisuuden yrityksissä. Me emme hyväksy tilannetta, jossa jäsentemme työehtoja heikennetään sopimuksettomassa tilassa. Mikäli tällaista myöhemmin tapahtuu, on liitto valmis reagoimaan asiaan niin oikeudellisin kuin järjestöllisin toimenpitein jäsentensä työehtojen suojelemiseksi.”

Ensi vuoden jäsenmaksu 1%

Valtuusto hyväksyi ensi vuoden jäsenmaksuksi 1%, joka koostuu liiton osuudesta 0.82% sekä ammattiosaston osuudesta 0.18%. Nämä pysyivät samoina kuin tähänkin asti. Jäsenmaksun aleneminen tulee siitä, kun Teollisuusliitto vakuuttaa jäsenensä maksamalla vuoden 2022 alussa aloittavan A-kassan jäsenmaksun. Kyseessä on huomattava panostus liiton puolelta, tämä jos mikään vahvistaa liiton asemaa. Jäsenet saavat siis entistäkin enemmän vastinetta jäsenmaksulle: Jäsenyys antaa monin tavoin turvaa työelämässä ja työttömyyden varalta

Luottamusmiehen asemaa vahvistettava

Teollisuusliiton valtuusto vaatii luottamusmiesten aseman vahvistamista lainsäädännöllisin keinoin. Tämä asia nousi esiin vahvasti yleiskeskustelussa, jossa vaadittiin asiasta julkilausumaa. Yksimielisesti asia hyväksyttiin. Liiton puolelta tämä tärkeä asia myös huomioitiin, tiedotusyksikkö laittoi pyörät pyörimään ja julkilausuma saatiin nopeasti julkisuuteen.

Työehdot turvattava tulevaisuudessa

Tämänhetkinen fokus on käynnissä olevissa neuvotteluissa, joita käydään monella Teollisuusliiton alalla. Samalla kuitenkin pitää katse tulevaisuudessa, vahvistaa liiton sekä jäsentensä kykyä puolustaa asemaansa. Palkankorotuksien pitää olla ostovoimaa korottavia, tätä usea puheenvuoro korosti. Myös siihen otettiin kantaa, ettei aina vaan puolusteta ja tyydytä siihen mitä sattuu pöydältä putoamaan. Työehtoihin toivottiin tulevaisuudessa parannuksia. Yleiskeskustelu sekä muut kommentit antoivat TES neuvottelijoille sekä liitolle vahvan tukensa. Jäsenten vahva tuki antaa liitolle tietoa sekä helpottaa tilannetta, mikäli joudutaan ottamaan kovempia keinoja käyttöön.

Yhdessä olemme enemmän!

 

Pasi Tallila

Pääluottamusmies

Ammattiosaston puheenjohtaja

Teollisuusliiton valtuuston varajäsen