Työsuojelu

Työympäristön hyväksi

Työympäristötoiminta käsittää paljon eri tehtäviä. Perinteisen tapaturmien torjunnan lisäksi siihen kuuluvat myös työelämän kehittäminen, työhyvinvointi sekä asiat, jotka liittyvät sosiaalipolitiikkaan, tasa-arvooon ja yhdenvertaisuuteen.

Teollisuusliiton työympäristötoiminta on työsuojeluvaltuutettujen, luottamushenkilöiden sekä jäsenten tukemista ja neuvontaa. Se on myös koulutusta, kehittämistä ja neuvottelutoimintaa sekä vaikuttamista työnantajiin, järjestöihin, ministeriöihin ja lainsäädäntöön.

Työsuojelun kehittäminen on yhä enemmän myös kansainvälistä toimintaa. Merkittävä osa Suomen työsuojelunormistosta perustuu Euroopan Unionin direktiiveihin. Teollisuusliitto pyrkii vaikuttamaan myös EU:n lainsäädäntövalmisteluun yhdessä muiden ammattijärjestöjen kanssa.

 

Työsuojeluasioihin voit tutustua tarkemmin Teollisuusliiton sivuilla.